N-kullen

 

Mildred
GB SH CH NUCH DKUCH Chaigmarsh Orchid "Rodney" SVCH With Touch Irish Rose
"Mildred"

SVCH With Touch Irish Rose "Mildred" blev inseminerad den 14/12 med GB SH CH NUCH DKUCH Chaigmarsh Orchid "Rodney". Båda har utmärkta höfter, är fria från Fuco-anlag och ögonlysta ua. Vi sänder ett stort tack till Ellen Getz Wold och Wenche Farstad för att vi får tillfälle att använda Rodney en gång till!

Den 10 februari 2007 födde Mildred åtta rejäla valpar; tre hanar och fem tikar.

 

With Touch Non Stop (tik 1)

 

With Touch Nostalgia (tik 2)

 

With Touch Naughty Marietta (tik 3)

 

With Touch Nobility (tik 4)

 

With Touch Nutmeg (tik 5)

 

With Touch Nosy Parker (hane 1)

 

With Touch Never Never (hane 2)

 

With Touch Newsy (hane 3)  

 

With Touch Non Stop (tik 1)

 

With Touch Nostalgia (tik 2)

 

With Touch Naughty Marietta (tik 3)

 

With Touch Nobility (tik 4)

 

With Touch Nutmeg (tik 5)

 

With Touch Nosy Parker (hane 1)

 

With Touch Never Never (hane 2)

 

With Touch Newsy (hane 3)  

 

Tillbaka till valpsidan